شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

والت دیسنی : راز زندگی

کلمات کلیدی :

 

پسر جوانی به پیرمردی (بنیان گذار شرکت بزرگ و موفق والت دیسنی ) نزدیک شد. به او گفت: می خواهم راز زندگی را از زبان شما بشنوم. پیرمرد پاسخ داد: من سرد و گرم زندگی را بسیار چشیده ام و به این نتیجه رسیده ام که راز زندگی در این چهار کلمه خلاصه می شود: اولین کلمه اندیشیدن است. همیشه به ارزش هایی فکر کن که دلت می خواهد زندگی ات را بر پایه ی آنها بسازی!


دومین کلمه باور داشتن است. وقتی همه ی ارزش ها را مشخص کردی حالا خودت را آنگونه که هستی باور کن! سومین کلمه در سرداشتن رؤیاست. همیشه رؤیای رسیدن به خواسته هایت را در سر داشته باش! آخرین کلمه شهامت است. یعنی وقتی که خودت را باور کردی و به ارزش وجودیت پی بردی حالا نوبت آن است که با شهامت هر چه بیشتر رؤیاهایت را به واقعیت تبدیل کنی!