شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ابراهام شل : آدم های مهربان را تحسین می کنم

کلمات کلیدی :

 

12 آذر روز جهانی معلولان

در جریان بازی های پارالمپیک معلولان در شهر سیاتل آمریکا، 9 نفر از شرکت کنندگان دوی صد متر، پشت خط آغاز مسابقه قرار گرفتند. همه این 9 نفر، افرادی بودند که ما آنها را عقب مانده ذهنی و جسمی می خوانیم. آنها با شنیدن صدای تپانچه حرکت کردند. بدیهی است که آنها قادر به دویدن با سرعت نبودند و حتی نمی توانستند به سرعت قدم بردارند، اما هر یک به نوبه خود با تلاش فراوان می کوشیدند تا مسیر مسابقه را طی کرده و برنده مدال شوند. ناگهان در بین راه، مچ پای یکی از شرکت کنندگان پیچ خورد.


این دختر به زمین افتاد و یکی دو غلت روی زمین خورد و به گریه افتاد. هشت نفر دیگر صدای گریه او راشنیدند و ایستادند. سپس همه به عقب بازگشتند و به طرف او رفتند. یکی از آنها که مبتلا به سندروم دوان (عقب ماندگی شدید جسمی و روانی) بود، خم شد و دختر گریان را بوسید و گفت:  این دردت رو آروم میکنه. سپس هر 9 نفر، بازو در بازوی هم انداختند و خود را قدم زنان به خط پایان رساندند. درواقع همه آنها اول شدند. تمام جمعیت حاضر در ورزشگاه با دیدن چنین صحنه ای، به پا حاستند و به احترام آنها، 10 دقیقه به طور پیوسته کف زدند.