شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

الماس ها کجایند؟

کلمات کلیدی :

 

زارعی پیر به موفقیت های زیادی دست یافت، روزی از شنیدن داستان کسانی که به افریقا می رفتند به هیجان آمد. او هم مزرعه خود را می فروشد و تصمیم می گیرد به افریقا برود تا معدن الماس کشف کند و به ثروتی افسانه ای دست یابد. او قاره افریقا را در مدت 12 سال زیر پا می گذارد. عاقبت در نتیجه بی پولی، تنهایی، خستگی و بیماری و ناامیدی، خود را به درون اقیانوس پرت می کند و غرق می شود. از طرف دیگر، زارع جدیدی که مزرعه او را خریده بود، هنگامی که از رودخانه ی وسط مزرعه به قاطرخود آب می داد، تکه سنگی پیدا کرد که نور درخشانی از خود ساطع می کرد!


حقیقت با بکارگیری کارشناسی معلوم شد. آن سنگ، الماسی بود گران قیمت و نادر. مخراجکاری که الماس را شناخته بود از زارع درخواست کرد که او را به مزرعه اش ببرد و محل را به او هم نشان دهد. زارع او را به محلی که قاطرش را آب داده بود برد. آنها در آنجا قطعه سنگ های ریز بسیاری از همان نوع پیدا می کنند و متوجه می شوند که سرتا سر مزرعه پوشیده از رگه های الماس است. زارع پیر قبلی بدون آنکه حتی زیر پای خود را نگاه کند برای کشف الماس به جای دیگری رفته بود. وقتی هدفی را برای خود تعیین می کنید، فکر نکنید برای عملی ساختن آن باید سراسر کشور را زیر پا گذارد، ببینید دقیقاً کجا هستید و از همان جا کار خود را آغاز کنید. در بیشتر موارد میدان های الماس خود را همان جا خواهید یافت!