شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

بنجامین فرانکلین : دهان خردمند در قلب اوست.

کلمات کلیدی :

 

حقیقت زندگی راستین شما زمانی است که کاری را برای کسی انجام می دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد. فراموش نکنید که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنید، بلکه دشوار‌تر آن است که در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید. خردمند کیست؟


خردمند کسی که از همه می‌آموزد. دارایی آن نیست که دارید، بلکه چیزی است که با آن خوش باشید. دشمنان خود را دوست بدارید؛ آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند. چه کسی توانگر است؟ کسی که به سهم خود خرسند باشد. نیکی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به کسانی که روزی از آنها بدی دیده اید.

آلبرت شوایتزر معتقد است، موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید، موفق خواهید شد.