شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

بتهوون : خود به یاری خود برخیز!

کلمات کلیدی :

 

 بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. برای شادمانی به دنیا نیامدم، آمدم تا کارهای بزرگ انجام دهم. موسیقی مانند کشوری است که روح در آن حرکت می کند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد کمی از افراد می فهمند که در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.


موسیقی از فکر تراوش می کند و در قلب می نشیند. تکامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. نمی دانم چه رازی بین هنرمندان وجود دارد که در حقیقت هیچ کدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم. اگر می خواهید خوشبخت باشید برای خوشبختی دیگران بکوشید؛ زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد.