شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

همراه همیشگی ما

کلمات کلیدی :

 

من همراه همیشگی شما هستم. بزرگ ترین یاور، دوست و سنگین ترین بار شما، شما را به جلو هل میدهم، یا به زیر میکشم یا شکست می دهم، به طور کامل به فرمان شما هستم، نیمی از آنچه را به انجام میرسانید، میتوانید به من محول کنید، قادرم آن را به سرعت و به درستی انجام دهم، به راحتی کنترل نمی شوم ولی اگر با قاطعیت رفتار کنید، به راحتی اداره میشوم!


نشان دهید می خواهید کاری دقیقاً چه طور انجام گیرد، پس از کمی آموزش آن را به طور خودکار انجام میدهم. من خادم همه ی افراد بزرگ هستم و متاسف از همه ی ناکامی ها؛ چرا که شکست خوردگان مرا نفرین می گویند. ماشین نیستم، گرچه با دقت ماشین و نیز هوشی انسان کار می کنم. شما ممکن است مرا برای بهره مند شدن به کار اندازید، یا متوجه ویرانی سازید؛ برای من فرقی ندارد! مرا بپذیر، آموزشم بده و با من قاطع باش، آنگاه من دنیا را به پای تو می ریزم؛ ولی اگر با من سهل گیر باشید، شما را نابود میکنم. این قانون من است! من عادت هستم.