شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ژیل ژاکوب : یکی از آخرین نامه نویس ها

کلمات کلیدی :

 

گاهی نامه‌ها نیت فیلمی را نشان می‌دهند؛ فیلمی را برای چه ساخته است. حالا خیلی از آن‌ها که دوروبرم بوده‌اند مُرده‌اند، ولی من هنوز زنده‌ام. فرانسواز دورلئاک که مُرد، گفتم: پا به هیچ مراسمِ تدفینی نمی‌گذارم. امّا نرفتن که چاره کار نیست. غمِ سنگین‌ام را که سبُک نمی‌کند. ذهنِ مُکدّرم را که پاک نمی‌کند. سال‌ها می‌گذرند، کم‌کم رسیده‌ام به این‌که فقط زنده‌ها نیستند که نقشِ مهمی در زندگیِ ما دارند، بیشتر از زنده‌ها با خیالِ آن‌ها که سهمی در زندگیِ ما داشته‌اند زندگی می‌کنیم!