شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

آلبو کاموا : یگانه وظیفه انسان عشق ورزیدن است.

کلمات کلیدی :

 

به حقیقت آقای نادر ابراهیمی جمله ی زیبایی دارند: برای زنده ماندن، دو خورشید لازم است، یکی در آسمان و دیگری در قلب. داستان زندگی همه ی ما تا اندازه ای شبیه هم می باشد. کودکی، جوانی و بزرگسالی اما مسیر های متفاوتی را می پیمائیم و دوست داشتن های زیادی را حس می کنیم. می نویسیم گاهی، اندکی یا بسیار از بسیار. آلبو کاموا نویسنده رمان طاعون در این خصوص می گوید: من فقط می نویسم این دیگران هستند که با قضاوت خود می گویند چگونه آثار من را می فهمند.


روزی خبرنگاری توانست کاموا را در کافه تریایی در پاریس ملاقات کند. به او گفت: انتقاد سازنده باعث می شود تا یک موضوع عمیق مطرح شود و در ادامه پرسید: اگر به شما بگویم لازم است کتابی درباره جامعه بنویسید، آن را می پذیرید، یا به جنگ می طلبید و یا با آن مخالفت میکنید؟ کاموا پاسخ داد: البته که قبول می کنم. این کتاب 100 صفحه دارد که 99 صفحه آن سفید است. اما در صفحه پایان صدمین صفحه می نویسم؛ یگانه وظیفه انسان عشق ورزیدن است.

کتاب یک صفحه ای!