شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

روز تولد

کلمات کلیدی :

 

تولد بهانه ای است تا فراموش نکنی آمدنت را. تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن، بنگر در این فاصله چه کردی؟ گرما بخشیدی!؟ یا سوزاندی؟ نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت: پسرم! یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان را دیدی. از این پس همه چیز جهان تکراریست، جز مهربانی.


تولد سرآغاز یک انتظار است، انتظار پیوستن خیال در آرزویی دور به وصال. تولد بهانه ایست، بهانه ای برای خدا که بگوید جریانش همیشه است و همه همیشه خواهند بود. و اما سهم تو. سهم تو از تولد، ماندگاری، انتظار، رویا و زندگیست. پس به اندازه همه ی خوبیها، به اندازه همه ی پاکیها، به اندازه همه ی ستاره ها، به اندازه همه ی عشق ها، به اندازه همه ی فرداها، دنیایت پر از امید، مهربانی و شادمانی باد.