شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

وین دایر: آرامش معنوی

کلمات کلیدی :

 

همیشه به ماجرای گاندی وقتی که داخل قطاری که به نیو دهلی، یکی از شهرهای آفریقای جنوبی میرفت، فکر می کنم. تکه کاغذی به او داده شد، از او می پرسید؛ پیامتان چیست؟ او به کسانیکه بیرون قطار بودند گفت: زندگی من پیام من است. به عبادت معنوی ام، بصورت کاری که با شیوه ای خاص باید هر روز تکرارش کرد، نگاه نمی کنم. نقل قولی از کریشنا مورتی یادم آمد که می گوید: حقیقت یک مفهوم نیست.


حقیقت زندگی روزانه ی من است. چه باور کنید چه نه، من همیشه در عبادت دائم هستم و همه ی این چیزها را در کوتاهترین مسیرشان هر روز تمرین می کنم، رویشان کار می کنم. عشقم نثار کسی است که با دستپاچگی در جاده ها از من سبقت می گیرد. به کسی که در گوشه ی خیابان به حالت احتیاج افتاده است، کمی پول بیشتری می دهم. بین جر و بحث های مردم در یک سوپر مارکت می روم و سعی می کنم به آن محیط عشق ببرم. در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشش عشق است و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم بلکه سعی میکنم شبیه به مسیح، شبیه به بودا، شبیه به موسی و یا شبیه به محمد (درود و رحمت خداوند بر ایشان باد) باشم.