شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دکتر وین دایر : دعای سنت فرانسیس

کلمات کلیدی :

 

در دعاهای سنت فرانسیس آسیسی، او از ما می خواهد تا روشهای تولید جواب برای مسائلمان را خود یاد بگیریم. من به صورت یک دعای خشک و خالی به این موضوع نگاه نمی کنم. بلکه آنرا تکنولوژی هشتصد ساله ای می دانم که روشهای خلق محیطی سرشار از شادی و عشق و آرامش را در فضایی آکنده از نفرت، خشم و ترس ارائه می کند.


او به ما یادآوری می کند در حقیقت هنگامی که انرژی کمی در روحیه ما وجود دارد،  انرژی بیشتری به درون خود بیاوریم. وقتی این کار را انجام دهیم، نه تنها انرژی کمتر را از بین برده ایم بلکه آن را با انرژی های بیشتر معاوضه کرده ایم. در اتاق تاریکی هستید، در محیطی با انرژی کم، وقتی نور به حضور تاریکی می آورید، نه تنها تاریکی را از بین برده اید، بلکه آن را به روشنایی تبدیل کرده اید. وقتی در فضایی آکنده از نفرت هستید، به نفرت با نفرت پاسخ می دهید، میدانی از انرژیهای پایین و پست دارید. باید یاد گیرید که به محیطی از نفرت، به طریقی سریع، دوست داشتن را وارد کنید تا نه تنها نفرت را حذف، بلکه آن را به عشق تبدیل کنید.

در مورد حزن و شادی هم همینطور است. اگر هنگامی که کسی از دست شما عصبانی می شود، شما هم عصبانی و یا محزون شوید، در محدوده ای از انرژی های ضعیف هستید. هر شخص دیگری را هم میتوانید ضعیف کنید. اما وقتی به این نفرت و خشم با آرامش و سبکبالی جواب دهید، انرژی کم توان روحی را از بین برده و آن را با انرژی پر توان تری جایگزین کرده اید. بزرگترین مانع بر سر راه زندگی لذتبخش، این است که تقریبا همه به حزن با حزن جواب می دهند، به خشم با خشم و به نفرت با نفرت. مسبب آرامش باشید و هر جا هستید شادی و حرکت را با خود به آنجا ببرید. اینچنین است که همه ی موانع برداشته می شوند.