شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جبران خلیل جبران : آرام باش، تو تنها نیستی

کلمات کلیدی :

 

هر آنچه در هستی است، در تو نیز هست، هر آنچه در توست در هستی نیز وجود دارد. تو در تماسی بی مرز با نزدکترین اشیایی. افزون بر این فاصله نیز کفایت جدا ساختن تو را از دورترین چیزها ندارد. هستی از پست ترین تا عالی ترین و از خرد ترین تا بزرگترین همه در دست توست. در ذره ای اتم تمامی عناصر زمین وجود دارد قطره ای آب تمامی رازهای اقیانوس ها را در بر دارد. در حرکتی از ذهن حرکت تمامی قوانین هستی یافت میشود.


محبوبم مرا ببخش از اینکه تو را دوم شخص خطاب میکنم زیرا تو آن نیمه زیبای منی که از لحظه طلوعمان در دستان مقدس خداوند کم داشته ام. مرا ببخش محبوبم! هنگامی که جانداری را می کشید در دل به خود بگویید با همان نیرویی که تو را میکشد، من نیز کشته میشوم، من نیز خورده میشوم. زیرا قانونی که تو را به دست من سپرده است مرا نیز به دست تواناتر از منی خواهد سپرد. خون تو و خون من چیزی نیستند، جز شیره ای که درخت آسمان را تغذیه میکند. فاخرترین جامه هایت بافته دیگران است، مطبوع ترین غذاهایت همان هایی است که بر سر سفره دیگران می خوری، آسوده ترین بسترهایت در خانه دیگری پهن است. حال به من بگو چگونه میتوانی خود را از دیگران جدا کنی؟ صدای زندگی در من نمی تواند به گوش زندگی در تو برسد. با این حال بیا تا گفتگو کنیم تا احساس تنهایی نکنیم.