شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

هرگز میدان را ترک نکن

کلمات کلیدی :

 

دو پسر بچه داشتند در جاده ای روستایی راه می رفتند. دو دبه ی شیر را دیدند که قرار بود به شهر مجاور حمل و تحویل گردد. دو قورباغه درون هر یک از دبه ها بود. در طول سفر یکی از آن ها به خود گفت: وحشتناکه! نمی توانم در دبه را بردارم و بیرون بروم، چون بسیار سنگین است و تاکنون در حمام شیر نبوده ام! پایم هم به ته دبه نمی رسد تا فشار کافی برای باز کردن در آن بوجود آید، خدایا حالا چه کار کنم؟ قورباغه دست از تلاش کشید. وقتی در دبه را باز کردند قورباغه ای بزرگ و مرده را دیدند که میدان را واگذار کرده بود.


قورباغه ی دوم که در دبه ی دیگر بود با خودش گفت: خب! نمی توانم در دبه را باز کنم ولی از پدر داستان و نکته های فراوانی را یاد گرفته ام. اول اینکه باید در مایعات شنا کرد. قورباغه شنا کرد و شنا کرد، آن قدر شنا کرد که شیرها تبدیل به کره شدند. قورباغه رفت و روی کره هایی که خودش ساخته بود نشست و زمانی که در دبه را باز کردند با یک پرش از آن بیرون پرید و مزد تلاش های خود را با شکفتن و تولد زندگی جدیدش گرفت. پس برنده هرگز میدان را خالی نمی کند. کسی که از میدان مبارزه و تلاش بگریزد هرگز پیروز نخواهد بود.