شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

همه هستی در درون شماست

کلمات کلیدی :

 

 مراقب کودکان باشیم

وقتی تریسی دختر وین دایر که در سال دوم دبستان درس میخواند از مدرسه به خانه بازگشت و با گریه به پدرش گفت: بیلی مرا دوست ندارد، بیلی مرا دوست ندارد. وین پرسید: آیا تو خودت را دوست داری؟ تریسی گفت: البته که دوست دارم. وین گفت: بسیار خوب همین کافی است.


از این پرسش و پاسخ بر می آید که حتی یک کودک هفت ساله نباید سرگردان خواسته های دیگران باشد و دیگران بتوانند چگونگی احساس و رفتار او را تعیین کنند. در حقیقت شما رهبر ارکستر سمفونیک افکار و احساسات خویش هستید. اگر مسئولیت کامل این ارکستر را می پذیرید. نباید قدم های خود را با صدای طبل و شیپور دیگران میزان کنید. بلکه باید گوش به ساز و نوای ارکستر باطنی خود بسپارید. به صدای وجدانتان به آوای کودک درون و به تمام نواهایی که از باطن شما برمی خیزند و شما افتخار رهبری و هدایت آنها را دارید.