شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

وین دایر : یک نور با رنگ های بسیار

کلمات کلیدی :

خود مقدس

رنگ گاوها ممکن است متفاوت باشد. ولی شیر همه ی آنها سفید ااست. گلها و زنبوران عسل ممکن است با هم فرق داشته باشند ولی عسل آنها یکی است. مذاهب ممکن است متفاوت باشند ولی خدا یکی است. وقتی باران از آسمان می بارد راهش را به سوی اقیانوس می پیماید بنابر این دعاهای تمام مذاهب به یک خدا میرسد که والاترین است. یک نور با رنگهای بسیار. یک آب با تشنگان فراوان و یک جوهر با اشکال متفاوت انسانها. ما همه به هم مربوط هستیم. ندیدن این ارتباط با چشم معمولی دلیل نبودن آن نیست. دست از باور جدایی از دیگران بردارید. در عوض نسبت به همه مهر بورزید. وقتی این یگانه بودن را پذیرفتید به خودتان یاد آوری کنید که هر فکر بدی که در باره دیگران دارید همان چیزی است که در مورد خودتان می اندیشید. هر تلاشی برای آزار دادن و یا انتقام گرفتن از دیگران چاهی است که بر سر راه خود حفر میکنید. اگر بتوانید چنین فکر کنید متوجه این گفته خواهید شد: زیرا آنها نمیدانند چه میکنند. معنای این گفته این است که آنها نمی دانند وقتی به دیگری صدمه می زنند در حقیقت به خودشان صدمه زده اند. مهم ترین پیام معنوی که از جهان معنوی به ما رسیده است این است که " همسایه ات را مثل خودت دوست بدار" این پیام را گوش کرده و آن را شعار روزانه خویش قرار بدهید. گاهی فراموش می کنیم که یکدیگر را دوست داریم. بی جهت می جنگیم. این را به یاد بیاورید با دوست داشتن خودتان از ارتباط دوستانه خود با دیگران هم آگاه میشوید. ریگ ودا می گوید: راز زندگی: حقیقت ی است که فرزانگان آن را با نامهای متفاوت خوانده اند. خورشیدی است که بر تمامی آبگیرها میتابد. هوایی است که زندگی را نگه میدارد. آبی است که همه تشنگی ها را فرو می نشاند. آتشی است که تمامی خانه ها را روشن نگه میدارد.