شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

فلورانس اسکاول شین : قانون عدم مقاومت

کلمات کلیدی :

 

در روی زمین چیزی نیست که بتواند در برابر کسی که هیچ گاه مقاومت نمی کند بایستد. یعنی مطمئن باشید که اوضاع مخالف خیر است و از آن آزرده نشوید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد. مادام که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند آن را به سوی خود خواهد کشید. انسان باید رها و در لحظه زندگی کند.


چینی ها میگویند؛ آب از آن جهت نیرومندترین عنصر است که کاملا غیر مقاوم است، آب میتواند صخره را بشکافد و هر چه را که در برابرش قرار گیرد بروبد و از سر راه بردارد. در برابر کسی که هیچ گاه مقاومت نمیکند، روی زمین چیزی نیست که بتواند او را نگه دارد. حضرت عیسی مسیح؛ درود و رحمت خداوند بر او باد، فرموده اند: در برابر شریر مقاومت نکنید. زیرا او می دانست شری وجود ندارد. شر زاییده خیالات نادرست آدمی است و حاصل اعتقاد دو قدرت خیر و شر، به جای اعتقاد به یک قدرت؛ خدا.

این داستان را همه شنیده ایم که آدم و حوا از مایا (درخت وهم) یا دانش نیک و بد خوردند. و به جای یک قدرت؛ خدا، دو قدرت دیدند؛ خیر و شر. از این جهت شر قانونی است کاذب که انسان از طریق روح خفته برای خود آفریده است. روح خفته یعنی اینکه روح انسان با اعتقادات تبار (گناه، بیماری و مرگ) به خواب مصنوعی یعنی اندیشه نفسانی یا فانی فرو رفته است. از این رو اوهام و افکار آدمی در امور او باز تابیده اند. مردم اغلب می پرسند: پس چرا کودک شیرخوار که حتی به سنی نرسیده که بتواند مفهوم بیماری را دریابد مرض را به سوی خود جذب میکند؟ پاسخ: کودک نسبت به اندیشه های دیگران حساس و پذیراست و بیشتر اوقات ترس های والدینش را به نمایش در میآورد!

برای تحقق هر آرزویی باید از زنجیرهای تملک رها باشید. این رهایی شامل داد و ستد رهایی عاطفی می شه و رهایی از وضعیت دشوار و اوضاع و شرایطی که قادر به حل آن نخواهید بود. این قانون جزو سیستم آرزوها است. یعنی اوضاع و شرایط و مشکلاتی را که قادر به حل آنها نبوده اید، رها کنید. برای حل مشکلات یا رهایی از شرایطی که نمی توانید از شرش خلاص شوید، تکرار کنید: من این وضعیت را رها می کنم و هم اکنون آنها را به دست آگاهی الهی می سپرم. اکنون از سرآنها دست بر می دارم و می گذارم تا برای ابد از سر راهم کنار بروند.

وقتی میگویند با جریان زندگی هماهنگ باشید منظورشان همین است. مقاومت نکنید. مقاومت نکردن به این معنا نیست که شما کاری انجام ندهید بلکه به این معنا هست که شما پذیرای اتفاقات باشید این به شما ارامش می دهد تا رفتار سالم و مناسب را انتخاب کنید. اما مقاومت شما را در حالت تدافعی نگه می دارد شما می گویید: نباید اینطوری باشد نباید این اتفاق می افتاد. کسی که مقاومت نمیکنه میگوید: خوب! حالا در این شرایط چه کاری میتوانم انجام دهم.

در حقیقت من به عدالت پروردگار توکل می کنم و میدانم آنچه که متعلق به من است از من بازگرفته نخواهد شد چون در قانون الهی از دست دادن وجود ندارد. از دست دادن فقط در ذهن منفی ماست. پس آرام و آسوده بر جای می مانم. خدایا تو را شکر که نشانم می دهی چه کنم و راه روشن و درست را می گشایی. من باور دارم که میتوانم موثر باشم و کاری از پیش ببرم.