شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

عشق یعنی خانواده

کلمات کلیدی :

 

گفت: فکر می کنی عشق چیه، دوستتة که میگی اِندشه؟! مثل واژه های "  Friend  Boyfriend،  Girlfrend، Bestfriend " که همگی در سه حرف آخر وجه مشترکشون اِند، و همه دارای پسوند یکسان هستند. اما بنظر من کلمه Family، خانواده از آنها زیباتر و پر معناتر است، در آخر کلمه سه حرف ILY  مخفف "I Love You"  می باشد!

FAMILY= Father And Mother I Love You


از راهی غریب رسیدم به معبدی، بر در نوشته بود

این جا به جای کفش، لطفا خود را در آورید.