شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ترس

کلمات کلیدی :

 

ژوزف مورفی می گوید: تردید اغلب همراهتان است، اما آن را لعن نکنید تردید بخشی از هویت انسان است. فقط از طریق گذشتن از میان تردید است که می توان به حقیقت رسید! تردید و ترس دو لبه تیغ هستند که هستی آدم را به دو نیم میکنند! پس برای رهایی از ترس و تردید به آغوش نیلوفری خداوند پناه ببریم.


امانوئل می گوید: ببیند در زندگی از چه می ترسید. ببینید در خود تان از چه می ترسید. با چشم باز و قلب باز بر ترس خود نفوذ کنید. خواهید دید ترس همچون اتاقی خالی است. ترس فقط به اندازه اجتناب شما قدرتمند است. هرچه  بیشتر از ترس روی گردانید و از آن اجتناب کنید، نخواهید که در آغوشش کشید،قدرت بیشتری به آن می بخشید. ترس یعنی، مقاومت در برابر خدا! توهمی که ما را از خدا جدا می سازد! ترس همان تردید است.