شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پائولوکوئیلو : اعتماد به خداوند

کلمات کلیدی :

 

 

 شهسواری به دوستش گفت: بیا به کوهی که خدا آنجا زندگی می‌کند برویم. می‌خواهم ثابت کنم که او فقط قادر است به ما دستور دهد و هیچ کاری برای خلاصی ما از زیر بار مشقات انجام نمی‌کند. دیگری گفت: موافقم. اما من برای ثابت کردن ایمان می‌آیم.  وقتی به قله رسیدند شب شده بود. در تاریکی صدایی شنیدند:‌ سنگ‌های اطرافتان را بار اسبانتان کنید و آن‌ها را به پایین ببرید. شهسوار اولی گفت:‌ می‌بینی؟ بعد از چنین صعودی او از ما می‌خواهد که بار سنگین‌تری را حمل کنیم! محال است که اطاعت کنم. دیگری به دستور، عمل کرد. وقتی به دامنه‌ی کوه رسیدند،‌ هنگام طلوع خورشید بود و انوار خورشید، سنگ‌هایی را که شهسوار مؤمن با خود آورده بود،‌ روشن کرده بود. آن‌ها خالص‌ترین الماس‌ها به نظر می رسیدند!


بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است،‌ متبرک کسی است که علیرغم همه‌ی رویدادها، قلب خود را به سوی خدا می‌گیرد و می‌گوید: به «تو» توکل می‌کنم. جی. پی. واسوانی می گوید: تصمیمات خداوند مرموزند اما همواره به نفع ما هستند.