شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

داستان نفرت

کلمات کلیدی :

 

شخصی یکی از دوستان قدیمی خود را ملاقات کرد که با یکدیگر روزهای دشواری را در سلول اردوگاه های اجباری نازی گذرانده بودند، از او پرسید: آیا نازیسم را بخشیده ای؟ دوستش پاسخ داد: خوب, نه! من آنها را نبخشیده ام. هنوز هم در آتش نفرت از آنان می سوزم. مرد به ملایمت گفت :در آن صورت آنها هنوز هم تو را در زندان دارند. آنتونی ملو می گوید: دشمنان ما کسانی نیستند که از ما بیزارند بلکه آنهایی هستند که ما از آنها بیزاریم.

بدترین زندانها یک قلب بسته است.