شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

سفر هفتاد ساله!

کلمات کلیدی :

 

در شهر میانه نوجوانی باهوش تمام کتابهای استادش را آموخت و چشم بسته آن ها را برای دیگر شاگردان می خواند  .استادش به او گفت: به یک شرط می گذارم در امر آموزش دادن مرا کمک کنی. شاگرد پرسید: چه امری؟ استاد گفت: آموزش بده اما نصیحت مکن. شاگرد گفت: چرا نصیحت نکنم! استاد پیر گفت: دانش در کتاب هست اما پند آموزی احتیاج به تجربه و زمان دارد که تو آن را نداری، خرد نتیجه باروری دانش و تجربه است .شاگرد گفت: درس بزرگی به من آموختید سعی می کنم امر شما را انجام دهم . سالها گذشت و تا استاد زنده بود آن شاگرد، کسی را اندرز نمی داد .ارد بزرگ اندیشمند نامدار کشورمان می گوید: سرایش بیتی درست از زندگی، نیاز به سفری، هفتاد ساله دارد !