شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

اکنات ایسواران : راه عشق

کلمات کلیدی :

 

مهانداس کارامچاند گاندی در سیزده سالگی، هنگامی که هنوز به دبیرستان می‌رفت، ازدواج کرد. او بعدها نوشت: چنین سنی برای ازدواج بسیار کم و مضحک است. ولی کاستوربای همسرش دختری جذاب بود و گاندی به سرعت آموخت ‏که نقش شوهری هوسران، حسود و سختگیر را بازی کند. این دو ، ‏صاحب خواسته‌ها، خُلق و خوی خاص خود بودند و ازدواجشان از همان ‏ابتدا جنجال به همراه داشت. گاندی در ذهن کودکانه‌ی خود چنین می‌انگاشت ‏که معلم کاستوربای است. ولی سال‌ها بعد دریافت که کاستوربای با شکیبایی خود سرمشقی برای او بوده و تعلیمش می‌داده است.


شکیبایی، قدرت و ظرفیت تحمل کاستوربای همراه با توانایی بخششی که داشت. در طول سال‌های آغازین، ریشه‌هایی عمیق در گاندی پروراند؛ ریشه‌هایی که سال‌ها بعد، وقتی مبارزاتش را در آفریقای جنوبی آغاز کرد، به شکوفه نشست. باید بگویم به شدت به اوعلاقه‌مند بودم. حتی در مدرسه مدام به او فکر می کرد‏م. فکر شنیدن صدای زنگ، به خانه رفتن و د‏یدن او همواره ‏درونم را می‌انباشت. جدایی تحمل‌ناپذیر بود. هر شب تا دیر وقت با ‏ورّاجی‌هایم بیدار نگه‌اش می‌داشتم. چگونه می‌توانستم ترس‌هایم را نزد همسرم که کنارم خوابیده بود آشکار کنم؟ دیگر کودک نبودم بلکه در آستانه‌ی جوانی قرار داشتم. ‏می‌دانستم که جرئت او بیش از من است؛ از این بابت نزد خودم شرمنده بودم. او هیچ ترسی از مار و ارواح نداشت؛ در تاریکی هم می‌توانست هر جا که دلش می‌خواهد برود ...

فلسفهٔ بی‌خشونتی گاندی که ساتیاگراها، به معنای تلاش و کوشش برای رسیدن به حقیقت؛ روی بسیاری از جنبش‌های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان تا امروز تأثیر گذارده ‌است و زندگی خویش را وقف آشکار ساختن حقیقت یا ساتیا کرد. تلاش می‌کرد با یادگیری و درس گرفتن از اشتباهات و عملکرد خود، به حقیقت دست یابد.