شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زیگ زیگلار : پله پله تا اوج

کلمات کلیدی :

هرگز نباخته‌ای، مادام که از شکست خود چیزی آموخته باشی

هر یک از ما در زندگی با مساله ای روبرو می‌شویم. گاهی چندین راه حل را بکار می بریم و از آنجا که نمی‌توانیم وضعیت دلخواه را فراهم آوریم، باید از قبل، خود را برای رویارویی با آدم‌های منفی و وضعیت‌های منفی آماده سازیم. از این طریق می‌توانیم با موفقیت در برابر پیشامدهایی که زندگی در سر راه ما قرار می‌دهد، بایستیم. رخدادهای زندگی افسانه نیست بلکه سرشار از مطلب، حقیقت و تجربه آموزی است  و هر کدام داستان ی خواهد شد برای دیگران، شاید!


جین تونی قهرمان سابق سنگین وزن مشت‌زنی جهان، برای رویارویی با جک دِمپسی، خود را با تمرینات عقب رَوی با رقص پا آماده ساخت. تونی از دِمپسی نمی‌ترسید، ولی او را مشت‌زن مرد افکنی می‌دانست. او می‌دانست که اگر دِمپسی یک ضربه‌ی مشت به او بزند، او شدیداً صدمه خواهد دید و همچنین می‌دانست که به دنبال این ضربه و ضربه‌های بعدی از پا در خواهد آمد. تونی برای اینکه مبادا بی‌توجه حرکت غلطی بکند، ضمن تمرین برای مبارزه، کیلومترها پس پَسَکی می‌دوید تا خود را آماده سازد. ترفند او در مسابقه بعد از شمارش داور، مؤثر افتاد. وقتی که تونی بعد از شمارش طولانی، بلند شد، تا آخر همان راند با رقص پا عقب عقب رفت و به قولی وقت‌کُشی کرد. در راند بعدی، تونی وقتی که نیروی کافی کسب کرد و حواس او به حالت عادی برگشت، دِمپسی را با مشت به زمین زد و برنده‌ی مسابقه شد. تونی برنده‌ی مسابقه شد، زیرا از قبل، خود را آماده کرده بود.

هر آنچه که برای رسیدن به موفقیت به آن نیاز داری، هم اکنون از آن توست.