شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

نوربرت لش لایتنر : دقت

کلمات کلیدی :

 

‏شبی، برف فراوانی آمد و همه‌جا را سفیدپوش کرد. دو پسر کوچک با هم شرط بستند که از روی خط صافی، از راهی عبور کنند که به مدرسه می‌رسید. یکی از آنان گفت: کار ساد‏ه‌ای است! بعد به زیر پای خود ‏نگریست که با دقت گام بردارد. پس از پیمودن نیمی از مسافت، سر خود ‏را بلند کرد ‏تا به ردّپاهای خود ‏نگاه کند. متوجه شد که به صورت زیگ زاگ قدم برد‏اشته است. دوستش را صدا زد ‏و گفت: سعی کن که این کار را بهتر از من انجام دهی! ‏پسرک فریاد ‏زد: کار ساده‌ای است! ‏بعد سر خود ‏را بالا گرفت، به درِ مدرسه چشم د‏وخت و به طرفِ هدفِ خود ‏رفت. ردّپای او کاملاً صاف بود.