شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شری کارتر اسکات : نگاه به درون

کلمات کلیدی :

 

ثروتمند شدن یا زناشویی، هیچگاه تضمینی برای رهایی از نگرانی نیست. حتی ممکن است از میزان آسودگی شما بکاهد. زندگی برای هر کس معنایی دگرگون از دیگری دارد. زندگی، شما را با درسهای بی شماری رو در رو قرار می دهد؛ درسهایی که از هیچ کدام سود نخواهید برد، مگر آنکه آنها را بشناسید و پذیرای ارزشهای ذاتی شان باشید. بیدار هدایای جهان هستی باشید، زیرا گاه، شکل های غیر منتظره را می نمایاند. هر انسانی در روی زمین بایستی درسهای مقرر خود را بیاموزد؛ درسهایی که جدا و منفرد از درسهای دیگران است. هیچ شیء، محبت، عشق یا توجه نمی تواند خلاء درون انسان را پر کند. این خلاء را تنها می توان با نگاه به درون پر کرد.


هنگامی که درسهای زندگی را می پذیرید، هرچند هم که دروسی ناخواسته و مبارز طلب باشند، تازه نخستین گام بنیادی را به سوی یافتن خودِ راستین و هدف از زندگی برداشته اید. درس زندگی هر کسی همیشه برای خودش، آشکار و روشن است و بستگی به این دارد که شخص در آن زمان چه لنزی بر چشم گذاشته باشد. گاهی درسهایی با جذابیت کمتر که چه بسا مورد پسندتان هم نباشد، در عمل می توانند نقش دریافت بزرگترین هدایا را برای شما داشته باشند. کسانی که منش بزرگی دارند، گامهای گذر زندگی را آسوده تر بر می دارند. این افراد از درون می درخشند؛ درخششی که از چشم دیگران پنهان نمی ماند.