شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ویرجینیا وولف : یادداشت های روزانه

کلمات کلیدی :

 

کاش می توانستم رشد کنم، چیزها را به خاطر بسپارم و به موجودی حساس و زنده تبدیل شوم. خداوندا! چه رنجی می کشم! چه توانایی وحشتناکی برای حساسیت نشان دادن دارم حالا، مانند توپی در خودم جمع شده ام؛ نمی توانم هماهنگ شوم؛ نمی توانم به چیزها حرکت و وزن ببخشم؛ خود را بسیار بی تفاوت می یابم؛ جوانی را می بینم؛ احساس پیری می کنم. نه کاملا چنین نیست.


به این فکر می کنم چگونه باید یک سال یا چیزی در این حدود را تاب آورد. فکر می کنم، با وجود این آدم ها به زندگی ادامه می دهند، نمی توانم این را مجسم کنم که پشت چهره ها چه می گذرد. همه چیز در سطح و سخت است و خودم فقط عضوی که ضربه ها را تاب می آورد؛ یکی پس از دیگری ...