شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شلدون آلن سیلورستاین : پیرزنی توی کفش

کلمات کلیدی :

 
پیرزنی بود که توی کفش زندگی می کرد و اوآنقدر بچه داشت که نمی دانست با اونا چی کار کنه اما بالاخره مشکلش حل شد و نگرانی هایش تموم شد اون هم درست وقتی که یک نفر پاشو توی کفش کرد.