شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

باران ستاره

کلمات کلیدی :

  

 

گوینده خبر گفت: هموطنان عزیز به علت بارش سنگین ستاره تردد در جاده ها امکان پذیر نیست، مسئولان مربوطه در تلاش برای باز کردن راه ها هستند. تلویزیون را خاموش کرد کنار بستر مادر بیمارش نشست و پیشانی او را بوسید. فقط او می دانست که مسدود شدن جاده ها از کجا آب می خورد! دیشب سر نماز، برای شفای مادرش دعا کرده بود و رو به آسمان گریه. خوب به خاطر داشت که چطور همان موقع، بغض آسمان ترکید و ستاره گریست!