شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

سرش را مثل کبک زیر برف می کند!

کلمات کلیدی :

  

 

یکی از معجزات دنیای جانوران غریزه ی آنهاست. در گذشته وقتی که برف می بارید شکارچیان در منطقه ای که کبک داشت از چهار سو آرام و بی صدا پیش می رفتند و منطقۀ شکار را از هر طرف محاصره می کردند و کبکها را می پراندند و در هوا می زدند. کبک هنگام احساس خطر یک پرش برمی دارد و از ترس چند متر دورتر به سرعت پایین می آید. چون زمین پوشیده از برف است،‌ به دلیل سرعت فرود آمدن گاهی سر و گردن و گاهی تمام بدن پرنده در زیر برف فرو می رود و گاهی تنها دم و دو پایش بیرون می ماند و تا می خواست خود را از این حالت رهایی بخشد در همان چند ثانیه شکارچی خود را به سرعت به آن می رساند و پرنده را زنده شکار می کرد. البته بعضی وقت ها هم انسان ها هم سرشان را مثل کبک در برف فرو می برند! مثل این داستان ...


مدیر منابع انسانی از مهندس جوان پرسید، برای شروع کار، حقوق مورد نظر شما چه مقدار باشد؟ مهندس: حدود ۷۵۰۰۰ دلار در سال، بسته به اینکه چه مزایایی داده شود! مدیر منابع انسانی: به نظر شما ۵ هفته تعطیلی، بیمه، حقوق بازنشستگی ویژه، خودروی شیک و مدل بالا چطوره؟ جوان از جا پرید و با تعجب پرسید: شوخی می‌کنید؟ مدیر منابع انسانی: پ نه پ، اما یادتان باشد اول شما شروع کردید!