شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پدرم دوستم بود!

کلمات کلیدی :

 

سلامتیه اون پسری که، 10سالش بود، باباش زد تو گوشش، هیچی نگفت. 20 سالش شد، باباش زد تو گوشش، هیچی نگفت، 30 سالش شد باباش زد تو گوشش، زد زیر گریه! باباش گفت: چرا گریه میکنی؟! گفت: آخه اونوقتا دستت نمی لرزید!