شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

صف زندگی

کلمات کلیدی :

 

مردم بر روی سطح زمین، در یک صف راه می روند. هر کدام از آنها یک ساک در جلو و یکی در پشت حمل می کنند. در ساک جلویی، حسن ها و مزیت ها قرار دارد و در ساکت پشتی، نقص ها و خطاها! طی این صف طولانی، که زندگی نام دارد، چشمان ما به ساک هایی است که جلویمان قرار دارند. هنوز به همه آن دست نیافته ایم ولی مطمئنیم که یک روز این اتفاق می افتد. در پشت ما، کاستی ها و خطاها وزن زیادی را به ما تحمیل می کنند. ولی ما وانمود می کنیم که آنها را نمی بینیم، چون خیلی مشغول هستیم، مشغول به سرزنش خطاها و عیب هایی که در ساک فرد جلویی ما قرار دارد!


ما خودمان را بهتر از او می بینیم، در عین حال فردی که پشت سر ما حرکت می کند به همین موضوع فکر می کند! این جریان به ما یادآوری می کند که جایگاه ما در میان دیگران کاملاً نسبی است. نه بهتر از بقیه هستیم و نه بدتر از آنان. ما باید به اطرافیانمان حق تغییر را دهیم، بدون این که آنها را به خاطر خطاها و کمبودهای فعلی شان سرزنش کنیم. بزرگ ترین خطا، داشتن خطاهایی است که تلاشی برای اصلاح آنها نکنیم!