شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مهر مادر

کلمات کلیدی :

 

این عکس دختری است در یتیم خانه ی عراق که هرگز مادرش را ندیده. هیچوقت در آغوش گرم مادر نخوابیده و هیچوقت مادر با دست پر مهرش و بوسه های شیرینش او را بیدار نکرده است. او از همه گله دارد. چرا که هیچ آغوشی را پذیرایش ندید! جز مادرش! او که از آسمان به کودکش می نگرد.