شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مارگریت دوراس : نوشتن

کلمات کلیدی :

  

 

نوشته منم، منم آن کلام مکتوب. آن که می نویسد، همراه تمام جهان، نه به تنهایی. داستان خودِ نوشتن، داستان کلمه است، همین سیاهیِ نقش بسته بر لوح سفید کاغذ، کلامی که مجرد است و در عین حال طرحی پرداخته و نپرداخته در پس ذهن. نوشتن، گذر کلمه است از مسیر کوتاه بین ذهن و کاغذ. گرفتاری نوشتن، برای کسی که می نویسد، متفاوت از انتخاب مضمون و درون مایه است، متفاوت از کلام صرف و وسواس های زینتی یا کلام خوش ساخت یا حتی نگرانی ناهمواری زبان و جز اینها.


نوشتن، صیانت از عالم هستی است به یمن کلام، گنجاندن جهان واقع است به عالم خیال، و بعد نقش زدن آن بر دل کاغذ، از گذر کلام. کلمه به تنهایی صورت نمی بندد، آن که می نویسد، همراه تمام جهان می نویسد، نه به تنهایی. کلام، اگر باشد، عجین می شود با نویسنده. می نویسم، از تن بیجان جهان می نویسم، از هیروشیما، از تن بیجان شدۀ عشق، از آشویتس. می نویسم، پس نمی میرم … نوشته مثل باد سر میرسد. عریان است نوشته … هیچ چیز به گرد آن نمی رسد مگر زندگی!