شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

اعتماد به خدا یعنی آرامش مطلق

کلمات کلیدی :

 

یه توپ بسکتبال تو دست من تقریباً 19 دلار می ارزه. یه توپ بسکتبال تو دست مایکل جوردن تقریباً 33 میلیون دلار می ارزه. بستگی داره تو دست کی باشه .یه توپ بیس بال تو دست من 6 دلار می ارزه. یه توپ بیس بال تو دست راجر کلمن 5 میلیون دلار می ارزه. بستگی داره تو دست کی باشه!


یک عصا تو دست من می تونه یه سگ هار را دور کند. یک عصا تو دست موسی دریا را شکافت. بستگی داره تو دست کی باشه . یک تیروکمان تو دست من یک اسباب بازی بچگانه است. یک تیروکمان تو دست داوود یک اسلحه ی قدرتمند است. بستگی داره تو دست کی باشه. دوتا ماهی و پنج تیکه نان تو دست من دو تا ساندویچ است. دوتا ماهی و پنج تیکه نان تو دست های مسیح هزاران گرسنه را سیر کرد. بستگی داره تو دست کی باشه.

این پیام راستی و سرشار از حقیقت به من هم رسید، یاد داستان و از افسانه نوشتن بسیاری از  نویسندگان ما را به کجاها که نمی کشاند، بستگی داره قلم تو دست کی باشه. پس دلواپسی ها، نگرانی ها، ترس ها، امیدها، رویاها، خانواده و نزدیکانت را به دستان خدا بسپار، به بهترین دست! آنجه ما نیاز داشته باشیم فقط او آنها را در دستانمان قرار دهد.