شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

غفلت زدگان

کلمات کلیدی :

 

قطاری سمت خدا می رفت، همه ی مردم سوار شدند، وقتی قطار به بهشت رسید همه پیاده شدند، یادشان رفت که مقصد خدا بود نه بهشت !