شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

تهمینه میلانی : تقدیم به پسرها و دخترها

کلمات کلیدی :

 

پسر خوبم! اکنون که دوران بلوغ را پشت سر می گذاری، میدانم که تو هم روزی عاشق می شوی. این لحظات اصلا عجیب نیست و بسیار زیباست. تو ناگزیری از عشق بوجود آمده در قلبت با پدر و مادرت صحبت کنی. مادرت برای تو حرف هایی دارد. حرف هایی که به درد روزهای عاشقی ات می خورد. روزهایی که باید شاد باشی و این شادی را انتقال دهی.


اما عزیز دلم! یک وقت هایی زن، اخمو و بی حوصله است، روزهایی میرسد که بهانه می گیرد. بد قلقی می کند، اسمت را صدا می کند و تو به جای جانم، میگویی: بله! و او گریه می کند. پسرم! زن ها موجودات عجیبی نیستند. موجوداتی هستند که می توانی با محبت آرامشان کنی و تنها با گوش کردن از کنار بعضی صحبت ها گذر کنی. باید برای این وقت ها آماده باشی. باید یاد بگیری که او را دوست داشته باشی و نازش را خریدار باشی. پسر مغرور و دوست داشتنی من! ناز کشیدن شاید کار مسخره ای به نظر برسد، اما باید یاد بگیری. زن ها به طرز عجیبی محتاج لحظه هایی هستند که نیاز به همدلی دارند.

گاهی غصه های درونی، مجبورش می کند به گریه کردن و اشک ریختن و آرام می شود. خیلی کنکاش در پی دلیل گریه اش نکن.  همیشه نیاز نیست دنبال دلیل و چرا باشی تا بتوانی راه حل نشان دهی، گاهی فقط باید سکوت کنی و بشنوی. و او را بگذاری در آغوشت آرام باشد و روی شانه هایت گریه کند. بعد فقط دستش را بگیر و بروید بیرون، هدیه ی کوچکی برایش بگیر و بگو که چقدر زیبایی. از او تعریف کن، با او حرف بزن. یاد بگیر که با مردانگی غصه هایش را آب کنی نه از غصه آب شود.

اگر پای فاصله در میان هست کافی است که نوازشش کنی. هر روز به او زنگ بزن و با او صحبت کن. اگر باز هم گریه کرد و آرام نشد دلسرد نشو. باز هم صدایش کن. عاشقانه صدایش کن، حتی اگر واقعا خسته ای. قول میدهم درست آن لحظه ای که داری فکر میکنی این صدا کردن ها فایده ای ندارد و نمی خواهد حرف بزند و می خواهد تنها باشد، بر می گردد به سمت و سوی تو، در آغوش تو خودش را رها می کند و ... او هیچ وقت این لحظه های پا به پا ایستادنهایت را فراموش نمی کند. در حقیقت تمام و همه ی انرژی که برایش گذاشته ای، به تو باز می گرداند.