شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

سیدنی هریس : مودب بودن

کلمات کلیدی :

 

چند شب پیش با دوستم قدم زنان به سوی کیوسک روزنامه فروشی رفتیم. روزنامه ای خرید و از صاحب کیوسک مودبانه تشکر کرد. اما صاحب کیوسک جوابی نداد. موقعی که قدم زنان دور میشدیم گفتم: عجب عبوس و اخموئه! مگه نه؟


دوستم شانه اش را بالا انداخت و گفت: هر شب همینطوره. پرسیدم: پس چرا تو باز هم با او با ادب رفتار می کنی؟ دوستم جواب داد، چرا باید اجازه بدم که او نحوۀ رفتار منو تعیین کنه؟