شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ما چه کسی هستیم؟!

کلمات کلیدی :

  

تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تبلورت مهم هست. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و بجا بودنت مهم هست. منطقه ی زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهم هست. گذشته زندگیت مهم نیست، امروزت مهم هست که چه گذشته ای را برای فردا می سازی. روزی برای برخی آدمها فقط یک خاطره خواهیم شد. نهایت تلاشمان را بکنیم تا خاطره ای خوش باشیم. خب حالا طنز دوست دارید یا داستان؟! ببینیم امروز چی داریم ...


مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و گفت: یک فنجان قهوه برای من بیاورید. صدایی از آن طرف پاسخ داد: شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو با کی داری حرف می زنی؟ کارمند تازه وارد گفت: نه! صدای آن طرف گفت: من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق! مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: و تو میدانی با کی حرف میزنی بی چاره. مدیر اجرایی گفت: نه! کارمند تازه وارد گفت: خوبه. و سریع گوشی را گذاشت.