شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دنیا درست می شود به شرطی که ...

کلمات کلیدی :

 

 

پدر داشت روزنامه می خواند ... پسر که حوصله اش سر رفته بود پیش پدر رفت و گفت: پدر بیا بازی کنیم. پدر که بی حوصله بود یه صفحه از روزنامه اش رو که عکس نقشه دنیا روش بود تکه تکه کرد و به پسرش داد و گفت: برو درستش کن. پسر هم رفت و بعد از مدتی عکس را کامل شده  به پدرش داد. پدر دید پسرش نقشه جهان رو کاملا درست جمع کرده! از اون پرسید که درست کردن نقشه جهان رو از کجا یاد گرفتی؟ پسر گفت: من عکس اون آدم پشت صفحه رو درست کردم. وقتی آدمها درست بشن دنیا هم درست میشه!