شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

طنز در میان عامه

کلمات کلیدی :

 

به هنگام بازدید از بیمارستان روانپزشکى ... بطور اتفاقی به یکی از دوستانم که دکترای روانشناسی گرفته بود برخورد کردم، بسیار شوخ طبع بود. پرسیدم شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد؟ روانپزشکی در آن جمع بود و  گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند!


 اولش من از این آزمایش هاج و واج مونده بودم و بعد با اطمینان گفتم. آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌تر است. روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد. شما می‌خواهید تخت‌تان کنار پنجره باشد یا ... ؟! همه زدند زیر خنده. خودم ترکیدم!

این حقیقت که طنز در میان عامه‌است، ادعای گزافی نیست. طنزی که در ادبیات عامه ماندگار شود، قطعاً قدرت بالایی دارد. طنزهای شفاهی بخش مهمی از ادبیات عامه‌اند. ما همیشه طنز را به عنوان چیزی خوب که واقعیت را به همه می نمایاند پذیرفته ایم در صورتی که همیشه اینگونه نیست. گاهی باید از زاویه ای متفاوت به آن نگریست. گاهی فقط بیان هنرمندانه است یا ایجاد موقعیتی در داستان که به خودی خود طنزآمیز است. طنز به  شیرینی افسانه است اما فاخرترین گونهٔ شوخ‌طبعی‌ است.