شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

روز جهانی کودک مبارک باد!

کلمات کلیدی :

 روز جهانی کودک مبارک باد!

خانم جوانی که در کودکستان با بچه های 4 ساله کار می کرد می خواست چکمه های یه پسر بچه ای رو پاش کنه ولی چکمه ها به پای بچه نمیرفت. بعد از کلی فشار و خم و راست شدن، بچه رو بغل میکنه و میذاره رو میز، بعد روی زمین! با هزار جابجایی و فشار، چکمه ها رو  پای بچه میکنه و یه نفس راحت میکشه که هنوز آخیش گفتن تموم نشده، بچه میگه: این چکمه ها لنگه به لنگه است!


مربی تازه کار ناچار با هزار بار فشار و اینور و اونور شدن و مواظب باشه که بچه نیفته هر چه تونست کشید تا بالاخره بوتهای تنگ رو یکی یکی از پای بچه درآورد.  و باز با همان زحمت زیاد پوتین ها رو این بار دقیق و درست پای بچه کرد که لنگه به لنگه نباشه ولی با چه زحمتی که بوت ها به پای بچه نمیرفتن و با فشار زیاد بالاخره موفق شد که بوت ها رو  پای این کوچولو بکنه. و بچه میگه این بوتها مال من نیست!

خانم جوان با یه بازدم طولانی و کله تکان دادن که انگار یک مصیبتی گریبانگیرش شده. با خستگی تمام نگاهی به بچه انداخت و گفت آخه چی بهت بگم. دوباره با زحمت بیشتر بوت های بسیار تنگ رو در آورد. وقتی تمام شد پرسید خب حالا بوت های تو کدومه؟ بچه گفت: همین ها! بوت های برادرمه ولی مامانم گفت: اشکالی نداره میتونم پام کنم. مربی که دیگه خون خونشو میخورد سعی کرد خونسردی خودش رو حفظ کنه و دوباره این بوتهایی رو که به پای این بچه نمیرفت به پای اون کرد یک آه طولانی کشید و بعد گفت خب حالا دستکشهات کجان؟ توی جیبت که نیستن. بچه گفت: توی بوتهام بودن دیگه!