شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زندگی، حاصل جمع علامت تعجب هاست!

کلمات کلیدی :

 

همیشه نباید زد، گاهی هم باید خورد. حرف ها را !

گفت: فرزندم؛ هر چقدر بیشتر رشد کنید و بالاتر بروید، چشم اندازهایی بازتر و فراخ تر پیدا خواهید کرد. چشم اندازهایی که گاهی انسان های عادی هم، تنها در رویا ها و افسانه های خودشان، آن را می بینند. این موضوع حقیقت دارد که برای فتح قله های سخت، باید صخره های سخت را نوردید برای در نوردیدن صخره های سخت نیز باید عضلات و اراده ای سخت داشت. جی پی واسوانی می گوید: متواضع باشید، آن گاه دعاهایتان ابرها را خواهد شکافت و به عرش خواهید رسید.


حقایق اساسی زندگیتان اینها هستند؛ شما با جسم و ذهنی متولد شده اید که قابلیت های منحصر به فردی دارند، شما در شرایط خاصی قرار داده شده اید و برای مدت محدودی در این جهان حضور دارید.

پیام او مرا به این نتیجه رساند که در داستان زندگی، هر کار مثبت و مفید ما یک شاخه گل حساب می شود. حالا اگر کارهای مثبت و مفیدمان، چه در قبال خود یا دیگران، یک دسته و بیشتر شوند، آن وقت است که صحنه هایی زیبا و تماشایی خلق خواهیم کرد که واقعا دیدنی است!