شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شل سیلوراشتاین : عصیان زنانه

کلمات کلیدی :

 

بیا عزیزم، بیا یک تکه دیگر هیزم در آتش بیانداز، برایم کمی گوشت و لوبیا بار کن، بعد سراغ ماشینمان برو و لاستیک آن را عوض کن، حالا جورابهایم را بشوی و لباسهایم را رفو کن، بعد بیا عزیزم، بیا کنارم بشین و پیپم را پر از توتون کن، راستی اول پیژامه ام را بیار و یک قوری چای دیگر دم کن و بعد بگو چرا می خواهی ترکم کنی؟ چرا می خواهی همه چیز را تمام کنی؟


مگر اجازه ندادم روزهای تعطیل ماشینم را بشوئی؟ مگر به تو اخطار ندادم که داری چاق می شوی؟ دیگر بیشتر از این چه می خواهی؟ چرا نمی فهمی که برای یک مرد، اینها همه یعنی ... عشق؟ حالا بیا کنارم بنشین، البته پیش از آن لباس هایم را رفو کن، پیژامه ام را بیار، غذایم را بپز و یک قوری دیگر چای دم کن و بعد بگو چرا می خواهی ترکم کنی؟ معنی این عصیان زنانه چیست؟ لعنت بر هر چه فمنیسته.