شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

با اعتقاد، اعتماد و امید زندگی کنیم!

کلمات کلیدی :

 

اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند. روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند، فقط پسربچه ای با چتر آمده بود،این یعنی اعتقاد. اعتماد را می توان به احساس کودکی یکساله تشبیه کرد، وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید، او میخندد، چراکه یقین دارد شما او را خواهید گرفت، این یعنی اعتماد. هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم. ولی شما همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید، این یعنی امید.