شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چارلی چاپلین : داستان کودکی من

کلمات کلیدی :

 

در انتهای کوچه‌ی ما کشتارگاهی بود و گوسفندهایی که به آن‌جا می‌رفتند، از جلو خانه ما رد می‌شدند. یادم می‌آید که روزی، یکی از آن گوسفندها در رفت و در کوچه پا به فرار گذاشت و بچه‌های ولگرد، خوشحال از این ماجرا، سر در عقب حیوان گذاشتند. بعضی سعی کردند او را بگیرند و بعضی زمین خوردند. من وقتی جست و خیز دیوانه‌وار و بع‌بع حیوان مظلوم را که دیدم، از بس صحنه به نظرم مضحک آمد، قاه‌قاه خندیدم.


ولی وقتی آن حیوان بی‌چاره را گرفتند و به طرف کشتارگاه بردند، حقیقت و واقعیت این صحنه‌ی غم‌انگیز که از اول به نظرم مضحک آمده بود، مرا غرق در اندوه کرد، به خانه و اتاق خودم پناه بردم و گریه کردم و خطاب به مادرم داد زدم: او را خواهند کشت! او را خواهند کشت! از آن به بعد، روزهای متوالی از آن واقعه‌ی بعدازظهر بهاری و آن تعقیب مضحک یاد کردم. اینک از خود می‌پرسم که نکند آن حادثه، هسته‌ی اصلی فیلم‌های آینده‌ی من، یعنی ترکیب تراژدی و کمدی، یا غم و شادی را در خود نهفته داشته است.