شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

امیر مومنان : روز مبعث

کلمات کلیدی :

 

روز مبعث، روز برانگیختن خردهایی است که در تابوت خرافه گرایی، هوس پرستی و جهل پیشگی دفن شده بود. روز مبعث روز تولّد عاطفه هاست؛ عاطفه هایی که در رقص شمشیرها زخمی می شد و در جنگل نیزه ها جان می باخت. آن روز ها، دخترکان معصوم، به جای آغوش گرم مادر، در دامان سرد خاک می خفتند.


جوانان بلندقامت، در جنگ جهالت ها، جان به بارش تیرها می دادند و زنان بی پناه، در بند اسارت می زیستند. آه که چه خارهایی به پای بشریت می خلید و چه زخم هایی دل عاطفه ها را می خست. روز مبعث، روز مرگ قساوت ها و شرارت ها بود. روز مرگ کرامت هایی که به پای بت ها قربانی می شد. روز مرگ جهل و شرک و پرستش های ناروا بود.

خدا تو را چه معطر، چه عاشقانه سرشت، برای شرح نگاهت، چقدر آیه نوشت.