شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

نام گذاری روح راستی

کلمات کلیدی :

عبدالمطلب، برای عرض سپاسگزاری به درگاه الهی گوسفندی کشت؛ گروهی را دعوت نمود و در آن جشن باشکوه که از عموم قریش دعوت شده بودند؛ نام فرزند خود را محمد گذارد. وقتی از او پرسیدند: چرا نام او را محمد انتخاب کرده اید، در صورتی که این نام در میان اعراب کم سابقه است. گفت: خواستم که در آسمان و زمین ستوده باشد. حضرت، از دوران کودکی دو نام داشت و مردم او را با هر دو نام خطاب می کردند. یکی محمد که جد بزرگوارش عبدالمطلب برای او انتخاب کرده بود و دیگری احمد که مادرش آمنه او را به آن نامیده بود. لذا در قرآن هر دو نام آمده است. آفریدگار، نامی از اسم خود برای پیامبر خود مشتق نمود. از این جهت محمود (پسندیده) و محمد (ستوده) هر دو کلمه از یک ماده مشتقند و یک معنی را می رسانند. نام محمد، اگر چه در میان اعراب معروف بود، ولی کمتر کسی تا آن زمان به آن نام نامیده شده بود؛ تا آن روز فقط شانزده نفر به این اسم نامگذاری شده بودند.


حضرت عیسی می فرمایند: من از پدر خواهم خواست که فار قلیطای دیگری به شما خواهد داد که تا ابد با شما باشد. فار قلیطا در زبان سریانی یعنی کسی که بسیار ستوده است، معادل عربی احمد. چون او، یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آن چه شنیده، سخن می گوید و از امور آینده به شما خبر می دهد.