شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

بالالایکا : من و کوچه های توت فروش

کلمات کلیدی :

 

با شتاب کوچه ها را پشت سر می گذارم. خیابانهای عریض و ردپای خاطرات کودکی را ، و یکایک نامهایی که با دوباره دیدنشان پرتاب میشوم به روزهایی که غم بود، اما کم بود. شهر من ... جایی که برایم معنای خانه را دارد. توت، از در و دیوار شهر می بارد. پیاده روها و درختانی که از باغچه ی خانه ها سرک میکشند و بار توتشان را سخاوتمندانه، از بالای دیوار و حریم خانه نثار رهگذران میکنند. 


روی خیسی چسبناکش که سنگفرش را نشانه رفته پا میگذارم بی آنکه فرصت کنم خم شوم و دانه ای برچینم. مرد میانسالی کنار درخت پرباری در حاشیه ی خیابان ایستاده، دستهایش را بدور آن حلقه میکند و میتکاندش ... کنده شدن و ریختن میوه هایی که به سادگی تسلیم فرو ریختن می شوند. ریزش دانه های سفید توت که به آسانی بر زمین میریزند برایم نشانه است. نشانه ای که یادآوری میکند لازم است هر از گاهی درختمان را بتکانیم. تا آنهایی که بودنشان، اتصالشان، سطحی است از ما جــــدا شوند و بر زمین بریزند. تکاندیم خود را ...