شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

داستان تلخ

کلمات کلیدی :

 

زن گفت: نگذارشون بیرون تا وقتی ماشین می آد. باز این لعنتی ها پارش می کنن و بوی گندشون کوچه رو ور می داره. مرد قبل از گره زدن پلاستیک روی آشغال ها سم ریخت و گفت: دیگه کارشون تمومه، فردا باید جنازه هاشون رو شهرداری گوشه و کنار خیابون جمع کنه و کیسه زباله را بیرون برد.


فردا روزنامه ها تیتر زدند: مرگ خانواده پنج نفره بر اثر مسمومیت ناشی از خوردن پس مانده های غذا!