شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پیشگویی!

کلمات کلیدی :


پیشگوی پادشاهی، زمان مرگ یکی از بزرگان را پیشگویی کرده بود، از قضا پیشگویی او درست از آب درآمد و آن شخص در زمان اعلام شده مرد، پادشاه از این قضیه ناراحت شد و درصدد کشتن پیشگو برآمد. او را احضار کرد و گفت: تو که این همه در نجوم مهارت داری آیا می دانی خودت چه وقت خواهی مرد؟ منجم که دریافته بود چه خوابی برای او دیده اند گفت: زمان دقیقش را نمی دانم اما در طالع خود دیده ام سه روز پیش از پادشاه خواهم مرد! خوب معلومه دیگه بقیه داستان چی میشه،پادشاه از ترس جان خود از قصد کشتن او صرفنظر کرد.